Klinisch redeneren

Klinisch redeneren is het continue proces van gegevensverzameling en analyse gericht  de vragen en problemen van een individu en diens naasten, in relatie tot ziekte en gezondheid. Omdat ieder mens anders reageert op ziekte en behandeling, zowel fysiologisch, psychologisch, functioneel als sociaal is het van belang om gebruik te maken van een veelheid aan informatie.


Door klinisch redeneren kan men de beslissingen die men neemt beargumenteren en daarover communiceren. Bij de beslissingen betrekt men ook professionele en persoonlijke morele afwegingen. Het gaat immers niet over een waardenvrij proces van logisch redeneren, maar om de inzet van moreel verantwoorde professionaliteit en het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid voor de beslissingen.


Het continue, cyclische proces van klinisch redeneren omvat risico-inschatting, vroegsignalering, probleemherkenning en interventie.


Onze docenten bieden scholingen aan binnen een vakgebied (bijvoorbeeld cardiologie) of binnen een specifieke klacht (bijvoorbeeld "buikpijn"). Vanuit een casus gaan we interactief aan de slag met "klinisch redeneren". De cursisten worden meegenomen in hun eigen denkpatroon en stapsgewijs wordt de hele casus besproken, van klacht tot (werk)diagnose.


De opdrachtgever kan zelf bepalen wat het onderwerp wordt voor het klinisch redeneren en accenten aanbrengen binnen de scholing.